آزمون طلاب جدیدالورود مدارس اهل سنت استان فارس در روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۷/۷/۱۱ در تمامی مدارس، از جمله مجمتع امام شافعی اوز(مدرسه منتخب استان فارس) به صورت همزمان برگزار شد.

در این آزمون که در دو مقطع سیکل و دیپلم برگزار شد، جمعا ۱۱۷ نفر حضور داشتند که ۵۶ نفر داوطلب برادر و ۶۱ نفر داوطلب خواهر بودند.

لازم به ذکر است جهت نظارت بر برگزاری آزمون مدرسه منتخب استان فارس، آقای اردی از معاونت آموزش و پژوهش دبیرخانه، در محل برگزاری آزمون حضور داشت و در سایر حوزه ها، آزمون با حضور ناظران دفتر استانی برگزار گردید.

نتایج این آزمون روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۷/۷/۱۷ به مدارس اعلام خواهد شد.

image_pdfimage_print