محمد ابونجمی در ابتدای خطبه نماز جمعه با اشاره به حدیثی از پیامبر گفت: رسول اکرم(ص) میفرمایند:یکی  از ویژگی های فرد مومن، غیرت است و این خصلت را به خداوند نسبت میدهند. خداوند دارای خصلت­های است که برخی از این اوصاف، قابلیت نیابت در بندگان را دارد، ویژگی غیرت، در خداوند و بندگان وجود دارد.

اگر بندگان به آن خصلت هایی که قابلیت نیابت در آنها وجود داشته باشد دست یابند قطعا رنگ و بوی خدایی میگیرند.

چه بسیار کسانی که در رکاب پیامبران جهاد میکردند و خداوند در مورد آنها میفرمایند: آنها افرادی خدایی هستند.

زمانیکه فرد مومن مرتکب حرامی گردد غیرت خدا به جوش می آید.

آن حقیقتی که انسان تحمل دیدن آن را ندارد، به آن شخص غیرتمند میگویند.

خداوند غیرتمند است و زمانی دل آزرده میشود که بنده­ای از بندگانش که با او تعهد بسته و مومن است در عالم که  محضر خداست  دست به گناه بزند و فعل حرام انجام دهد، مشاهده این کار بر خدا گران است.

غیرتمند بودن به این معنا نیست که نابخردانه دست به کاری بزنیم و باید بدانیم هر کاری بر اساس عقل و منطق صورت بگیرد.

در برابر منکرات اگر اشتباها کاری را انجام دهیم سبب جلوگیری که نمیشود هیچ، بلکه سبب گسترش این کار هم میشود.

اگر کسی مرتکب منکری شد، خانواده یا نزدیکانش باید احساس مسئولیت کنند و عکس العملی انجام دهند و اگر شرایط و امکانش هست نسبت به آن منکر واکنش نشان دهند.

اگر انسان میداند با ارشاد میتواند جلوی منکر را بگیرد انجام دهد و اگر توان اینکار را هم ندارد باید با دل آن را تغییر دهد یعنی آن موقعیت را ترک کند. غیرت خدا زمانی به جوش می آید که بندۀ مومنش که با او عهد بسته دچار گناه شود.

اگر خدا را دوست داریم قدر خود را بدانیم که موجب ناراحتی خداوند نباشیم و در پی آن مواظب اطرافیان باشیم چرا که این خواسته خداست.

image_pdfimage_print