سیدعدنان حسینی خطیب این هفته نماز جمعه شهر خور به موضوع آفرینش انسان پرداخت و افزود: خداوند در سوره تین از قسم و سوگند استفاده کرده است آیه مذکور به این نکته اشاره دارد که خداوند متعال در جایی که مساله هدایت بشریت مطرح باشد از سوگند استفاده میکند. خداوند برای راهنمایان خودش قسم یاد میکند که ما انسان را در بهترین موقعیت ممکن خلق کردیم چه از نظر ظاهر و باطن  وخلق و خوی. وقتی که انسان متولد میشود پاک است و این پدر مادر هستند که بر فطرت او میتوانند تاثیرگذار باشند.
ایشان در ادامه اذعان داشت: انسان در مدت زمانی که خداوند در اختیارش قرار داده اگر خوب استفاده نکند متضررو مغبون می شود. خیلی از آیات قرآن به ما این هشدار را میدهد که بسیاری از انسانها در روز قیامت اظهار پشیمانی میکنند که چرا فلان کار را نکردیم و فلان حرف را نزدیم اما آن زمان فایده ای نخواهد داشت.ما باید از  فرصت حیات استفاده کنیم و بدانیم که کجا و کی و چگونه چه کاری انجام میدهیم و هدف ما رضایت خداوند در هر کاری باشد. همه ما در برابر آن چیزی که داریم مسئولیم و در برابر این مسوولیت باید پاسخگو باشیم.

image_pdfimage_print