خطبه های نماز جمعه اهل سنت شهر گله دار این هفته توسط شیخ حسین طاهری قرائت گردید. ایشان در ابتدا با اشاره به آیه ۲۴ سوره مبارکه انفال سخنانش را آغاز کرد و گفت: زندگی، گرانبهاترین متاعی است که یک موجود زنده برای خود سراغ دارد و پیوسته در تلاش است تا تمام امکانات را برای احقاق این امر مهم بسیج کند. خیلی از انسانها هستند که به صورت و شکلِ ظاهری حیات و زندگی توجه می کنند. زندگی را در زن، شوهر، بچه، خانه، ماشین، کار و تجملات دنیوی خلاصه می کنند. این دسته از افراد معتقدند هرکس امکانات دنیویش بیشتر باشد، زندگی او زیباتر و شیرین تر است. اما در منطق قرآن چنین نیست. از منظر قرآن کریم برای حیات انسان، معنای دیگری وضع شده است. از این لحاظ، برای انسانها یک زندگی حقیقی وجود دارد که اشرف و کاملتر از حیات و زندگی دنیوی است و زمانی به آن می رسد که استعدادش تکامل یافته و رشد کرده باشد.

شیخ حسین طاهری در ادامه افزود: یکی از نکات بسیار زیبا و دقیق قرآن مجید در مساله بعثت انبیاء و رسالت آنها، بحث انسان و زندگی اوست. خداوند متعال در آیه شریفه ۲۴ سوره انفال، رسالت اصلی انبیاء الهی را احیاء و زنده کردن انسانها بیان کرده است و منظور از این زندگی، حیات  فکری، عقلی، معنوی، اخلاقی، اجتماعی و … است که با دعوت انبیاء الهی فراهم می شود. رسیدن به چنین زندگی زیبایی در گرو داشتن ایمان و عمل صالح می باشد.

image_pdfimage_print