شیخ محمدعزیز حنیفی امام جمعه روستای فیشور در خطبه های نماز جمعه گفت: خداوند سبحان بعضی از زمانها، مکانها و  اشخاص را بر بعضی دیگر برتری داده است ما نیز باید بر اساس حکم خدا و قرآن عمل کنیم.

خداوند منان در سوره توبه آیه ۳۶ میفرماید: شمار ماه ­ها در نزد خداوند ۱۲ می باشد که ۴ ماه آن حرام میباشد که نباید در آن جنگی بشود و یا اسباب جنگ فراهم شود. ماه های شعبان، شوال، رمضان و رجب، مبارک و از ماه های پر فضیلت خداوند میفرماید:  در ماه معینی، حج انجام می پذیرد پس کسی که در این ماه، حج را بر خود فرض کرد و احرام به حجِ واجب یا عمره بست باید در مدت حج، کارهایی را بر خود حرام دارد.

image_pdfimage_print