شیخ محمد صالح انصاری امام جمعه موقت اوز خطبه این هفته را به موضوع بندگی خدا و تعامل انسان ها با جهان هستی بر مبنای آیات قرآن اختصاص داد.

مدیر مجتمع علوم دینی اوز در ادامه افزود: میوه عبادت و بندگی باید احسان و نیکی به پدر و مادر ، نزدیکان، یتیمان، همسایه، مسافر، محیط زیست و جهان هستی باشد. انسان نباید خود را فراتر از آنچه که هست ببیند و خود را در همه حوزه­ ها صاحب نظر بداند. ما در هر سال ۶ هزار بار آیه  “ایاک نعبد و ایاک نستعین” را تکرار میکنیم و این مطلب، هویت شخصی ما را معرفی میکند. در حقیقت تقوا با رشته­ های انسان تنیده شده است. بندگی خدا و احسان به خلق منشور خداست و باید به هر کس و هر چیز در جهان هستی نیکی کنیم.

image_pdfimage_print