شیخ مصطفی نوری امام جمعه اهل سنت گله دار در خطبه های نماز جمعه گله دار اذعان داشت : آفرینش انسان توسط خداوند است و او هر فکر و اندیشه ­­ای که از ما برخیزد، ثبت و ضبط می نماید. ایشان در ادامه، ارتباط خداوند با انسان را دائم، ملازم و مستمر دانست و گفت حکمت از این ارتباط این است که انسان نسبت به کردار خویش آگاه باشد و خود را برای حساب آماده نماید.

در این عالم بین ما و واقعیت­ها حجاب هایی وجود دارد که از آن بی خبر هستیم. این حجاب می تواند به دلیل هوس ها و تعصبات ناروا باشد که ما را از دیدن حقایق، محروم نموده است. چه بسیار صدا و نواهایی اطراف ما وجود دارد که با توجه به پنیه غفلتی که در گوش قرار داده ­ایم و عینک تاری که بر چشم زده­­­­­­­­­­­­ ایم، نمیتوانیم ببینیم و بشنویم، اما روز قیامت انسان این حقایق را میبیند و انگشت ندامت و حسرت بر دهان می گزد اما دیگر هیچ فایده­ ای ندارد.

image_pdfimage_print