فرهنگ سازی؛ محوری ترین موضوع حمایت از تولید ملی و کالای ایرانی/ دکتر عباسعلی فرزندی

فرهنگ سازی؛ محوری ترین موضوع حمایت از تولید ملی و کالای ایرانی/ دکتر عباسعلی فرزندی

حمایت از کالای ایرانی یکی از عواملی است که سبب می شود با رونق گرفتن کسب و کار در داخل کشور زمینه رشد و شکوفایی اقتصادی فراهم شود و در نهایت زمینه استقلال اقتصادی و عزتمندی ملت ایران اسلامی تضمین شود این گفتمان مهم و...

ادامه مطلب ...